Regulamin świadczenia usług dostawy posiłków "Catering Dietetyczny Ireneusz Pochwała"

 • Niniejszy regulamin dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://catering-pochwala.com/
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Catering Dietetyczny Ireneusz Pochwała ul. Kościuszki 19A, NIP: 7481586826, REGON: 380627919
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@catering-pochwala.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Klientami mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 lat, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadając osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu zaciągać zobowiązania.
 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania pod wskazany adres i w ustalonym czasie dowolnie wybranego zestawu diet opisanych i opatrzonych  ceną w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.catering-pochwala.com

II. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez złożenie dyspozycji za pośrednictwem strony zamow.catering-pochwala.com, lub na panel.dietly.pl
 2. Zamówienie uważane jest za przyjęte z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie zawiera dane Zamawiającego, rodzaj diety i datę poszczególnych dostaw. Potwierdzenie może nastąpić także za pośrednictwem  SMS-a lub telefonicznie. Warunkiem koniecznym realizacji złożonego zamówienia jest jego opłacenie systemem Tpay lub dostarczenie wykonania przelewu metodą tradycyjną na adres mailowy: kontakt@catering-pochwala.com 
 3. Zamówienia wraz z potwierdzeniem przelewu złożone do godziny 21:00 realizowane będą nie wcześniej niż po 48 godzinach oraz nie później niż po 72 godzinach od złożenia zamówienia.
 4. Poza informacjami wymaganymi do złożenia zamówienia Zaleca się poinformowanie o alergiach, ewentualnie innych dolegliwościach związanych z reakcją organizmu na składniki pokarmowe.
 5. Klient uprawniony jest do zmiany lub zawieszenia Zamówienia na konkretny dzień lub okres z wyprzedzeniem 2-dniowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@catering-pochwala.com. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, o jaką Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia. Zawieszenie zamówienia uważane jest za przyjęte z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego przyjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej zawieszenia.
 6. W przypadku wybrania opcji bez weekendów klient także uprawniony jest do anulowania zamówienia na konkretny dzień z 2-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni o jaką Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenia Zamówienia, jednak nie ma możliwości przesunięcia zamówienia w dni obejmujące weekend (sobota i niedziela).

III. Płatność

 1. Zamawiający winien dokonać płatności w jeden z następujących sposobów :
 • - przelewem tradycyjnym na konto "Catering Dietetyczny Ireneusz Pochwała" w Banku Santander nr rachunku : 85 1090 2154 0000 0001 3738 6423. Po dokonaniu ołatności należy wysłać potwierdzenie przelewu na adres kontakt@catering-pochwala.com
 • - gotówką, pierwszego dnia dostawy
 • - za pośrednictwem TPay

IV. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia odbywa się codziennie na miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godzinach od 7:00 do 9:00 lub od 14:00 do 23:00 dnia poprzedniego - w zależności od lokalizacji miejsca dostawy.
 2. W razie nieodebrania przez Zamawiającego dostawy z jakichkolwiek przyczyn przedmiot zamówienia uważa się za skutecznie dostarczony.

V. Reklamacje i zwroty

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia ze złożonym Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 48 godzin od realizacji Zamówienia.
 2. Reklamacja winna zostać rozpatrzona w ciągu 24 godzin. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Zwroty nie są przyjmowane, złożenie zamówienia i opłacenie go zobowiązuje klienta i rezygnacja z zamówienia nie będzie możliwa.